Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM

 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM
 • Tòa nhà Công ty Nanogen, TP HCM

Thi công phim cách nhiệt cho văn phòng, tòa nhà Nanogen, mã phim SV GN20 tại TP HCM

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.