Khách sạn Grace Hotel Thái Nguyên

Thi công phim cách nhiệt khách sạn Grace Hotel, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên tháng 05/2018

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Khách sạn, Resoft

Share:
.
.
.
.